آموزش موفقيت
موفقيت

قانون جذب چيست؟

 

 

قانون جذب چيست؟

شايد هريك از شما كه درحال مطالعه اين مقاله مي باشيد, بارها و بارها اسم قانون جذب را شنيده باشيد.

شايد درمورد قانون جذب پست هايي ديده ويا حرف هايي شنيده باشيد.

شايد درباره درست و غلط بودن آن و يا حتي صحت و سقم آن ,نظرات ديگران به گوشتان خرده باشد.

و همه ي اينها روي هم رفته سبب شده كه افراد خيلي خيلي زيادي درك درستي از راز قانون جذب نداشته باشند! 

خيلي ها اينطور بيان مي كنند كه به هرچه فكر كني همان مي شود , بعد طرف, به خانه رويايي و يا شغل آرماني خودش فكر مي كند و مي گويد پس چرا نشد؟چرا به خواسته ام نرسيدم.

درواقع همه ي اين افراد درك حقيقي از قانون جذب ندارند و يا شنيده ها و آگاهي هايي كه دارند بسيار اندك است.

درواقع هستند افراد بسياري كه قانون جذب را يا “رد “مي كنند و يا به درستي درك نكرده اند و يك جايي گوشه ذهنشان به آن فكر مي كنند!

حال به راستي قانون جذب چيست؟

آيا واقعا ما به هرچه فكر كنيم برايمان اتفاق مي افتد؟

آيا من اگر فكر كنم ,همسرم برايم گل خريده ,ظهر كه به خانه مي روم برايم گل خريده؟

آيا قانون جذب به اين شكل عمل مي كند؟

جهاني كه ما در آن زندگي مي كنيم بر پايه انرژي شكل گرفته!

همه ي موجودات زنده و غير زنده از انرژي تشكيل شده اند!

طبيعت يك جور انرژي هست!

غذاهايي كه مي خوريم يك جور انرژي هستند.

اين لپ تاپ كه با توسط آن اين مقاله را مي نگارم يك جور انرژي هست!

كل جهان هستي يك جور انرژي هست و همه ي موجوداته موجود درجهان هستي ,يك جور انرژي هستند.

درواقع براي توضيح بيشتر مطلب ,داستان انرژي را از بدو خلقت اين جهان هستي ,شرح مي دهيم.

خداي مهربان و يكتا ,يا همان منبع كائنات يا مبدا كائنات, جهان هستي را خلق كرد.

خداوند انسان را خلق كرد و به انسان انرژي اي از خودش بخشيد كه قدرت خلق كنندگي دارد.

يعني انسان ,بعنوان ادامه اي از انرژي مبدا ويا همان خداوند ,قدرت اين را دارد كه با اتصال به مبدا انرژي و يا خداوند ,اين انرژي را به هرشكلي كه مي خواهد ,شكل دهد.

و به اين ترتيب قدرت خلق كنندگي دارد.

انسان انرژي را به شكل خانه شكل داد و خانه اي براي خودش ساخت.

انسان انرژي را به شكل تكنولوژي شكل داد و تكنولوژي ها خلق شد.

انسان انرژي را به شكل ادامه ي نسل شكل داد و انسان هاي ديگر, متولد شدند.

انسان انرژي را به شكل كشتي شكل دادو كشتي ها خلق شدند.

انسان انرژي را به شكل ثروت و يا فقر,سلامتي و يا بيماري,رابطه عاشقانه و ياتنهايي,روابط اجتماعي و يا تنهايي شكل داد.

انسان با تكيه بر انرژي مبدا ,اين انرژي رابه شكل هايي مختلفي درجهان هستي خلق كرد.

حال در اين جهان ساخته شده برپايه ي انرژي ,قانوني وجود دارد بنام قانون جذب!

قانون جذب چيست و چگونه كار مي كند؟

جهان هستي برپايه قوانين ثابت و قدرتمندي خلق شده است.

دقيقا مثل رياضيات!

در رياضيات هميشه دو بعلاوه دو چهار مي شود!

نميشه گفت كه علم رياضيات اگر يك روزي حوصله داشت و حالش خوب بود ,دو به علاوه دو را مثلا شش نشان مي دهد.

نه چنين اتفاقي رخ نمي دهد هرگز.

دو بعلاوه دو هميشه و هميشه و هميشه چهار است.

اين يك قانون است و كم و زياد هم نميشود.

روانشناسي قانون جذب هم دقيقا همينطور عمل مي كند.

اگر همه ي رويدادها و اتفاقات ,همه افراد ,همه مكان ها و خلاصه كه كل جهان هستي را انرژي درنظر بگيريم ,

قانون جذب مي گويد كه انرژي هاي همسان دركنار يكديگر قرار مي گيرند.

نكته بسيار بسيار بسيار مهمي اينجا مطرح مي شود ,كه باور ما(فكري كه بي نهايت بار در ذهن ما تكرار شده است),نيز داراي انرژي است.

اعمالي كه ما با توجه به باورمان انجام مي دهيم و نتايج زندگي ما را شكل مي دهند هم داراي انرژي هستند.

خلاصه كه نتيجه ي زندگي اي كه ما براي خودمان خلق كرده ايم هم يك انرژي مي باشد.

قانون جذب مي گويد كه انرژي هاي همسان يكديگر را جذب مي كنند.

يعني اگر من درآمدم درماه ماهي سه ميليون تومان است و رابطه ي عاطفيم در يك كيفيت متوسطي هست و…. احتمالا دور و برم هم افرادي با همين سطح از انرژي هستند.

دوستان صميمي ام هم همينطور.

يعني من با افرادي صميمي هستم و حرف مي زنم و حسابي با آنها مانوس هستم كه زندگي آنها هم به لحاظ انرژي در سطح انرژي من هست.

توجه كنيد كه ما از انرژي و يا فركانس و يا ارتعاش صحبت مي كنيم.

نه اينكه زندگي افرادي كه دور و برماهستند و ما با آنها دوست و دمخور هستيم دقيقا مثل زندگي ما باشد.

نه!

مثال مي زنم:شما دوتا بادكنك را در آب رها كنيد ,يكي صورتي و يكي سفيد!دوتا سنگ را هم درآب رها كنيد ,يكي بزرگتر و يكي كوچكتر.يكي بيضي شكل و يكي چند ضلعي !

حال بادكنك ها در آب كنار هم قرار مي گيرند.

فارغ اينكه يكي صورتي است و يكي سفيد.مهم ارتعاش و انرژي آنهاست.

كه آنهارا كنار هم قرارداده است.

سنگ هارا هم درآب رها كنيد .

سنگ ها كنار هم قرار مي گيرند.فارغ از اينكه يكي بيضي شكل است و ديگري چند ضلعي .مهم اين است كه از نظر ارتعاش و انرژي يكي هستند.

اين يعني راز قانون جذب!

اگر شما احساس تنهايي داريد(اين احساس از فكر هايي كه ميلون ها باردر ذهنتون تكرار كرده ايد رخ داده و شما باور داريد كه فرد تنهايي هستيد),

اگر با كسي وارد رابطه شويد و دوست شويد اونيز احساس تنهايي دارد.

يعني ارتعاش و انرژي شما از اين نظر يكي است.

اگر شما ثروتمند باشيد و خودساخته و با اعتمادبه نفس(كه اين ها دستاورد ميليون ها فكري است كه تكرار كرده ايد و باور داشتيد و عمل كرديد و نتيجه گرفتيد) ,

احتمالا با كساني هم كه دوست هستيد و رفت و آمد داريد همين سطح از انرژي وفركانس را دارند.

مهم نيست كه شما تجارت چه داريد و دوستتان تجارت چه؟مهم نيست شما چه رشته تحصيلي خوانده ايد و دوستتان چه ,مهم اين است كه از نظر انرژي دريك سطح هستيد.

خلاصه كه ما با باورهايمان كه برمبناي آنها عمل مي كنيم ,زندگي خودمان را خلق مي كنيم.

دراين ميان هم زندگي ما,افرادي كه درزندگي ما هستند , اتفاقاتي كه درزندگي ما مي افتند, چيزهايي كه درزندگي داريم همه و همه با فركانس و انرژي ما يكي هستند

و انرژي هاي همسان دركنار همديگر هستند.

اين يعني راز قانون جذب!

شما در اين باره چه ديدگاهي داريد…؟

دوستدارتان محمد جانبلاغي

 

قانون جذب چيست؟  آيا اين مطالب جديد را هم مطالعه كرده ايد؟ قانون جذب چيست؟

ذهن ثروتمند داشته باشيم

آيا در فركانس شكرگزاري هستيد؟

قانون مدارها چيست؟

مهم ترين تكنيك هاي قانون جذب

چرا بايد باورهاي خودمان را تغيير دهيم؟

 

 

قانون جذب چيست؟ | بهترين روانشناس |  فروش موفق | ترفند هاي بازاريابي عصبي | استفاده از تجسم خلاق | مشاور كسب و كار | روانشناس كودك

 

مشاور كسب و كار

جلسات آكادمي كوچينگ

--------------------------------

-----------------------------------

 

قانون جذب چيست؟ | بهترين روانشناس |  فروش موفق | ترفند هاي بازاريابي عصبي | استفاده از تجسم خلاق | مشاور كسب و كار | مشاور كودك و نوجوان |  درمان استرس و اضطراب | درمان وسواس |درمان افسردگي | افزايش فروش | افزايش فروش محصولات | قدرت باور نكردني تلقين | قانون جذب ثروت | بازاريابي عصبي چيست؟ | تغيير باورها | قانون درخواست | قانون مدارها | قانون فركانس |  | مشاور فروش محصولات | جهش كوانتومي | جذب خواسته ها | شكرگزاري | كارآفريني

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آذر ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۲۳:۳۵ ] [ مدير سايت ] [ نظرات (0) ]

مصاحبه محمد جانبلاغي با موضوع قانون جذب چيست ؟

سؤال:

آقاي جانبلاغي ديدگاه شما به عنوان يك روانشناس برجسته و محقق در باره قانون جذب چيست و مفهوم قانون جذب را چگونه بيان مي نماييد؟

پاسخ:

بايد اين نكته را متذكر شوم كه قانونِ جذب كشفِ جديدِ عصر ما نيست. قانوني است كه جهان با آن پديد آمده و بوسيله اين قانون در حال گسترش است.

مفهومي است كه ساليان سال در فرهنگ، ادبيات و اشعار شعراي ما وجود داشته و تمام جنبه هاي زندگي مان را در برگرفته است.

يعني مي خواهم افراد اين موضوع را درك كنند كه چه بخواهند و چه نخواهند، چه اين قانون و عملكردِ آنرا بشناسند و چه نشناسند، در هر لحظه در حالِ رقم زدنِ تجربياتشان با اين قانون هستند.

مي خواهم بگويم كه قانون جذب، طبعِ جهانِ هستي است. پيكره ي جهانِ هستي روي اين قانون بنا شد ه است. پس هر فردي كه كمي هوشمندانه به اين موضوع نگاه كند، با بكار گرفتنِ آن، زندگي اش را رهبري مي كند.

اين قانون بيان مي كند كه «افكار شما حاوي ارتعاشات و فركانس هايي هستند كه مشابه خود را جذب مي كند، از آنجا كه ما در يك جهان فركانسي زندگي مي كنيم، افكار غالب مان (باور)، ما را در مداري قرار مي دهد كه در آن مدار شرايط، اتفاقات و چيزهايي وجود دارد كه با فركانسِ ارسالي ما ما هماهنگ است.

مصداق اين موضوع شعر معروف كتاب مثنوي معنوي جلد دوم مولانا موجود است كه مي گويد:

در جهان هر چيز، چيزي جذب كرد

گرم، گرمي را كشيد و سرد سرد

قسم باطل باطلان را مي كشند

باقيان از باقيان هم سرخوش اند

ناريان مر ناريان را جاذب اند

نوريان مر نوريان را طالب اند

وقتي من قانونِ جذب را درك كردم، همه چيز در زندگي من دستخوشِ تحولي اساسي شد. فهميدم زندگي ام در دستِ خودم بوده است. همه اين سال ها، همه ي آن اتفاق ها!! همه و همه بوسيله خودم به وجود آمده است.

در واقع قانون جذب به من كمك كرد كه زندگي ام را آن طور كه دوست دارم رقم بزنم.

خيلي افراد هستند كه مي گويند:

قانون جذب درست نيست، اين مسائل چرندياتي بيش نيست و… اما به عقيده من افرادي كه قانون جذب را رد مي كنند به فيلم راز كه در سال ۲۰۰۶ در كشور استراليا توليد و منتشر شد استناد كرده اند.

هر فردي كه اين قانون را قبول ندارند، مطمئنم كه اصلاً قانون جذب را درك نكرده است. برداشت اين افراد ازقانون جذب اين است كه اگر در گوشه اي نشسته و دائماً به چيزهايي كه مي خواهيم فكر كنيم، آن چيزها از آسمان برايمان مي بارد.

بايد عنوان كنم كه موضوع اصلاً به اين شكل نيست، مفهوم اصلي قانون جذب اين است:

افكار غالب شما (باور)، اتفاقات زندگي تان را رقم مي زند نه افكار لحظه اي.

هر باوري كه درباره جهان، وقايع و هر چيز داشته باشيم، به واسطه آن باور جهان ما را در موقعيت و شرايطي قرار مي دهد كه آن باور براي ما اثبات شود.

در واقع مي توانم بگويم كه كار جهان اثبات باورهاي ما به خودمان است. مثلاً اگر باور داشته باشيم كه انسان ضعيفي هستيم شرايطي را جذب مي كنيم كه اين باور را تقويت كند.

يا اگر باور قوي داشته باشيم كه مي توانيم در كنكور موفق شويم و اين باور، جزئي از نظام فكري ما باشد، در شرايطي قرار مي گيريم كه به راحتي در كنكور موفق شويم.

يا اگر باور داشته باشم مردم بد هستند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، افراد و موقعيت هايي را جذب مي كنيم كه ثابت مي كند مردم بد هستند.

تحقيقات علمي عملي ِ چندين ساله ي من در حوزه قانون جذب از جنبه هاي مختلف و در حوزه هاي مختلف مثل فيزيك كوانتوم، ديدگاه قرآن و … به من آموخت كه بايد ورودي هاي ذهن خود را كنترل نمايم. بايد مراقب اين ورودي ها باشم. همانگونه كه به خاطر سلامتي، مراقب غذايي كه مي خوريم هستيم، مدام به رنگ، ظاهر و بوي غذا توجه مي كنيم، پس اگر مي خواهيم باورهاي قدرتمند كننده داشته باشيم بايد مراقب ورودي هاي ذهن نيز باشيم.

من اين كار را انجام داده و همواره ادامه مي دهم، سپس اتفاقات عالي در زندگي ام رخ داد و همواره رخ مي دهد.

من ازشرايط بسيار بد مالي به جايي رسيدم كه بتوانم يك شركت موفق، كسب و كار موفق، زندگي عالي، همكاران و دوستاني خوب، سلامتي جسمي كامل، آرامش دروني، برگزاري دوره هاي بسيار تأثيرگذار، نوشتن كتاب موفق و … داشته باشم.

سؤال:

آيا در زمينه قانون جذب همايش يا دوره هايي را برگزار كرده ايد؟

پاسخ:

بله. من دوره ها و كلاس هاي زيادي در اين رابطه برگزار كرده ام. بيش از هزار نفر در اين دوره ها شركت كرده اند.

سؤال:

مي توانيد يك تعريف كامل، كوتاه و دقيق از ”پكيج قدرت ذهن تان ” ارائه دهيد؟

پاسخ:

خوب  اگر بخواهم خيلي ساده و ملموس اين دوره را معرفي نمايم، بايد بگويم كه:

شما يك دستگاه تلويزيون مي خريد. فروشنده همره اين دستگاه يك دفترچه راهنما به شما مي دهد. شما با در دست داشتنِ اين دفترچه با خيال راحت كار را شروع مي كنيد. يعني مي توانيد طريقه نصبِ كانال، نصب وسايل جانبي و تمام خدماتي كه اين دستگاه به شما مي دهد را به خدمتِ خود در آوريد. فقط كافي است محتوياتِ دفترچه را مطالعه كرده و اعمالِ گفته شده را انجام دهيد.

تصور كنيد كه هنگام به دنيا آمدن، دفترچه راهنماي استفاده از جهان نيز به شما داده شود. حتماً با خود مي گوييد ”خداي من! حتماً زندگي مان رؤيايي مي شود.”.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ] [ ۱۰:۴۶:۱۶ ] [ مدير سايت ] [ نظرات (0) ]

بسته روانشناسي قدرت ذهن | The Power of Mind

جديدترين آموزش براي مديران، كارآفرينان، مديران سايت و فروشندگان در اين قسمت قرار دارند.

بر عكس تمام موجودات اين سياره كه بر طبق يك برنامه از پيش تعيين شده بنام غريزه، عمل مي كنند و قدرتي براي تغيير شرايط شان ندارند، شما به عنوان يك خالق پا به جهاني قانونمند گذاشته ايد كه به شما اين امكان را مي دهد تا با تغيير باورهاي بنيادين و فركانس هايتان، زندگي خود را به شيوه شخصي و دلخواه خود خلق كنيد.

تمام اتفاقات زندگي شما دقيقا بازتاب كاملي از باورها و فركانس هاي شماست. سيستم جهان به گونه اي خلق شده كه به فركانس هاي شما پاسخ مي دهد. جهاني كه در آن زندگي مي كنيد، جهاني مبتني بر مدار و فركانس است.

شما هرگز نخواهي توانست تناقضي بر اين قوانين جهان پيدا كني. اين قوانين هرگز برعكس عمل نمي كند. خواه آن را باور داشته باشي، خواه نداشته باشي!

خواه با اين قوانين هماهنگ باشي و آنها را تاييد كنيد، خواه آنها را ناديده بگيري و بر خلاف شان عمل نمايي. در هر صورت جهان طبق قوانين عمل مي كند.

در اين دوره ياد مي گيريد كه جهان فقط زبان فركانس را مي شناسد، به فركانس ها واكنش و شما را در مداري هم جنس با فركانس هاي تان قرار مي دهد.

نقطه شروع همه چيز از ايمان داشتن به تمام اينهاست.

زيرا ايمان و شناخت قوانين به ما نويد مي دهد، اگر از وضعيتي كه با باورهاي مان براي خود ساخته ايم رضايت نداريم، مي توانيم با تغيير فركانس هاي مان، با تغيير كانون توجه مان و تغيير باورهاي مان، از هر وضعيتي كه داريم به سوي وضعيتي كه مي خواهيم، حركت كنيم.

مي خواهم به شما بگويم نمي‌تواني هيچ بهانه‌اي براي موفق نشدن داشته باشي و با استفاده از آموزش هاي اين دوره مي‌تواني هر وضعيتي را تغيير دهي، همانگونه كه من وضعيت زندگي ام را در كمتر از يك سال به طور بنيادين تغيير دادم.

هر فردي با هر دين، مذهب و عقيده‌اي كه قصد دارد كنترلِ تمامِ جوانب زندگي‌اش را در دست داشته باشد و در يك كلام، خواهان تجربه آرامشِ حقيقي است، لازم است از اين دوره استفاده كند.

فقط با تكرار آموزش هاي جلسات اين دوره، مي‌توانيد هر بار به نتايج بيشتر و بزرگتري برسيد. زيرا آموزش هاي اين دوره، دقيقاً همان ورودي هاي مناسبي است كه بايد ذهن شما با آن احاطه و تغذيه شود تا باورهاي قدرتمند كننده جديدتان، تقويت گردد.

اكثر انسان ها نمي توانند باور كنند تك تك آن بيماري ها، طلبكارها، خانه به دوشي ها، جر و بحث هاي هميشگي، بيكاري ها، اقساط تمام نشدني و… كه كنترل را از دست آنها خارج نموده، به وسيله باورهاي خودشان خلق شده است.

زيرا ذهن آنها يك عمر تلاش كرده تا آنها را متقاعد كند كه چيزي در دست آنها نيست و قدرتي براي تغيير چيزي در زندگي شان ندارند.

ذهن آنها يك عمر تلاش كرده تا همه چيز را شانسي و اتفاقي جلوه دهد و آنها را به اين نتيجه برساند كه همه چيز توسط دلار، دولت، سياست و عواملي خارج از اراده آنها كنترل مي شود.

از همان لحظات اول كه در اين مسير اين آموزش ها قرار مي گيري، نتيجه اين آموزش ها خودش را به شكل احساس خوب نشان مي دهد و وقتي ادامه مي يابد، به ساير جنبه هاي زندگي مثل روابط، سلامتي، موضوعات مالي و… سرايت مي كند و خود را به شكل: 

شغل پردرآمدتر، ايده هاي كاراتر، مشتري هاي بيشتر، نعمت و سلامتي بيشتر، رابطه اي عاشقانه تر هويدا مي سازد.

هر آنچه كه مي خواهيد، مي توانيد آن را با استفاده از قدرت ذهني به دست آوريد.

تمام واقعيت هاي فيزيكي از ارتعاشات و انرژي تشكيل شده است؛ حتي افكار شما ارتعاش انرژي است، اين يك واقعيت است كه فيزيك كوانتوم به ما نشان داده است. افكار شما نفوذ قدرتمندي روي زندگي شما دارد.

شما قادريد هر چيزي كه واقعا خواهان آن باشيد را به دست آوريد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ] [ ۱۰:۴۵:۴۸ ] [ مدير سايت ] [ نظرات (0) ]

قانون باورها | درمان قطعي استرس و اضطراب | روانشناس كودك و نوجوان ديجيتال ماركتينگ چيست؟

ديجيتال ماركتينگ، هر نوع بازاريابي است كه با كمك رسانه‌ها و ابزارهاي ديجيتال انجام مي‌شود.

ايميل، پيامك، تلويزيون‌هاي شهري، سايت، رسانه‌هاي اجتماعي و … نمونه‌هايي از ابزارهاي ديجيتال هستند.

البته امروزه وقتي درباره ديجيتال ماركتينگ صحبت مي‌شود منظور بيشتر بازاريابي اينترنتي است، يعني استفاده از وب‌سايت، رسانه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هايي مانند ايميل براي معرفي و فروش محصولات و خدمات.

در بسياري از متون وقتي از ديجيتال ماركتينگ صحبت مي‌شود منظور همان بازاريابي اينترنتي و آنلاين است.

قانون باورها | درمان قطعي استرس و اضطراب | روانشناس كودك و نوجوان مهارتي كسب كنيد كه همه جاي دنيا كاربرد دارد!

در اين دوره آموزش ديجيتال ماركتينگ، تمام فعاليت‌هاي لازم براي تبديل شدن به يك ديجيتال ماركتر حرفه‌اي را مي‌آموزيد.

با روش‌هاي جديد و روز دنيا آشنا مي‌شويد و تبديل به فرد بسيار ارزشمندي مي‌شويد كه مي‌تواند هر وب‌سايتي را به موفقيت‌هاي بزرگ برساند و باعث افزايش بازديد و فروش سايت شود.

ديجيتال ماركتينگ در هر جاي دنيا طرفداراني دارد و شغلي جهاني است كه مي‌تواند براي شما درآمدي عالي ايجاد كند؛ البته به اين شرط كه بتوانيد با ديجيتال ماركتينگ نتايج واقعي ايجاد كنيد!

ديجيتال ماركتينگ يكي از ۱۰ شغل پردرآمد دنيا است!

قانون باورها | درمان قطعي استرس و اضطراب | روانشناس كودك و نوجوان چرا بايد كسب و كار اينترنتي داشته باشيد؟

۱٫ افراد زيادي در گوگل به دنبال محصولات يا خدمات شما مي گردند

در ايران بيش از ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ نفر به اينترنت دسترسي دارند. ۹۳% فعاليت هاي آنلاين از جستجو در گوگل شروع مي شود. شما با شركت در دوره ساخت كسب و كار آنلاين ياد مي گيريد سايت خود را به صفحه اول گوگل بياوريد و روزانه هزارن نفر مي توانند از محصولات و خدمات شما استفاده كنند.

۲٫ كسب وكار اينترنتي بهترين راه تبليغات است

با توجه به هزينه هاي سنگين تبليغات در سايت ها، شبكه هاي اجتماعي و ساير روشهاي بازاريابي اينترنتي، يادگيري تكنيك هاي سئو و ساخت كسب و كار اينترنتي به شما كمك مي كند كه علاوه بر كاهش ۱۰۰% هزينه هاي مذكور، مدت زمان بازده و نرخ كليك هدفمند بسيار بيشتري را تجربه كنيد.

۳٫ كسب و كار اينترنتي آگاهي و ارزش بيشتري به برند شما مي بخشد

با استفاده از يادگيري يك دوره جامع آموزش كسب و كار اينترنتي و پياده سازي تكنيك هاي آن، باعث مي شود تا افراد بيشتري با كسب و كار شما آشنا شوند.

اين آموزش براي كساني است كه تصميم گرفته‌اند وارد دنياي درآمدهاي اينترنتي شوند ولي اطلاعات كافي فني و بازاريابي در اين زمينه ندارند!

تمام كارهاي لازم گام به گام و ۱۰۰ درصد عملي با زباني ساده به شما آموزش داده مي شود و در پايان آموزش شما مي‌تواند شروع به كسب درآمد كنيد!

۴٫ رشد كسب و كارهاي كوچك با استفاده از سئو

اگر به تازگي يك كسب و كار را راه اندازي كرده ايد، حتما متوجه اين قضيه شده ايد كه قرار گرفتن در بين شركت هاي بزرگ و قدرتمند در نتايج جستجوي گوگل، امري بسيار دشوار است. اما جاي هيچ نگراني نيست؛ شما با يادگرفتن و پياده سازي يك استراتژي سئو مناسب، مي توانيد به راحتي كسب و كار خود را ارتقا دهيد و به صفحه اول گوگل برسيد.

بخشي از سرفصل‌هاي ديجيتال ماركتينگ و ساخت كسب و كار اينترنتي

مشاور تخصصي كسب و كار بازاريابي محتوا (Content Marketing)

بخش مهمي از ديجيتال ماركتينگ توليد و ارائه محتواهايي است كه باعث جلب اعتماد مخاطب و خريد از ما مي‌شود. منظور از محتوا ويديوهاي كوتاه آموزشي، مقالات، صوت‌ها، عكس‌نوشته‌ها و موارد ديگري هستند كه مخاطب ما با مشاهده آن‌ها قانع مي‌شود ما قابل‌اعتماد و حرفه‌اي هستيم و به اين نتيجه مي‌رسد كه خريد از ما به‌ نفعش است.

مشاور تخصصي كسب و كار تبليغات آنلاين (Online Advertising)

براي آنكه افراد زيادي با شما آشنا شوند و از شما خريد كنند لازم است بر افزايش ترافيك سايت كار كنيد. با تبليغات آنلاين در وب‌سايت‌ها، اپليكيشن‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي افراد جديدي را به سمت سايت و رسانه‌هاي خود هدايت مي‌كنيد. تبليغات اينترنتي ارزان نيست و اگر در تبليغات حرفه‌اي نشويد، پول زيادي را از دست خواهيد داد.

مشاور تخصصي كسب و كار سئو (Serach Engine Optimization)

منظور از سئو آن است كه در محتوا و ساختار سايت تغييراتي ايجاد كنيم تا وقتي مخاطب در گوگل كليدواژه موردنظر ما را جستجو مي‌كند، در اولين نتايج جستجو ديده شويم و بازديدكنندگان سايت ما بيشتر شوند. البته به جز ايجاد تغييرات در سايت، كاري مي‌كنيم سايت‌هاي ديگر به ما لينك بدهند تا رتبه بهتري كسب كنيم.

بهترين روانشناس  سئو سايت معمولا ۶ الي ۱۲ ماه زمان لازم دارد. ولي ما روش بك لينك سازي PBN (هرمي) را به شما آموزش مي دهيم كه در طول ۲ هفته الي ۳ ماه مي توانيد در صفحه اول گوگل باشيد.

۸۰ درصد سايت هاي ثروتمند ايراني از طريق سئو ثروتمند شده اند!

ما اين فرآيند را براي كسب و كار خودمان انجام داده ايم و نتيجه موفق بوده است و اكنون مي توانيم براي شما نيز آن را در يك پروسه ۱۲ جلسه اي به انجام برسانيم و شما بعد از اين دوره قطعا يك فرد حرفه اي در سئو به حساب خواهيد آمد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ] [ ۱۰:۴۵:۲۱ ] [ مدير سايت ] [ نظرات (0) ]

قانون باورها | درمان قطعي استرس و اضطراب | روانشناس كودك و نوجوان لايف كوچينگ چيست؟

محمد جانبلاغي به عنوان كوچ يا مربي، از سال ۱۳۹۶  به شما كمك مي كند به اهدافتان برسيد و در زندگيتان تغييرات شگفت انگيزي ايجاد كنيد.

همچنين به شما كمك مي كند فراتر از محدويت هايتان قدم برداريد و شروع به برداشتن قدم هايي كنيد كه هميشه آرزويش را داريد.

در اين جلسات شما به بهترين، راحت ترين، قابل دسترس ترين صورت به آرزوها و خواسته هايتان مي رسيد.

لايف كوچينگ در حقيقت الفباي انسان موفق شدن است. مهم نيست شما كجا هستيد و چه امكانات و چه محدوديت­‌هايي داريد، اين‌­ها اصلاً در مقابل آن چيزي كه شما مي­‌توانيد انجام دهيد، هيچ است!

به شرط اين‌كه بخواهيد و با خود بگوييد كه من بايد اين عادت­‌ها و آموزش ها را در خود ايجاد كنم و به مجرد اين‌كه اين عادت­‌ها در شما نهادينه شد، تبديل به باورهاي شما مي‌­شود و آنگاه موفقيت هاي خود را مشاهده مي­‌كنيد و با خود مي­‌گوييد: خواستم شد!

ما با اين باورها و عادت­‌هايي كه داريم به اين­جايي كه الآن هستيم، رسيده­‌ايم.

مي‌­خواهيم به جاي ايده­‌آلي برسيم، شركت‌مان موفق­‌تر شود، فروش‌مان بيش­تر شود، درآمدمان بالاتر برود، خانه داشته باشيم، اين‌­ها خيلي خوب است ولي بايد از جاي درست شروع كنيم.

۹۰درصد از شكست‌­ها به اين دليل است كه از جاي غلط شروع مي‌­كنيم!

ما بارها تلاش مي‌كنيم، شكست مي‌خوريم باز تلاش مي‌كنيم، اما بعد مي‌­بينيم آنكه مي‌­خواستيم، نشده است!

 فراموش مي‌­كنيم وضعيت موجود برآيندي است از من و باورهاي ذهني. يعني اگر من صاحب ماشين، خانه، همسر و… هستيد، اين­‌ها دقيقا بازتاب باورهاي من هست.

به نظرمان مي‌­رسد كه اتفاقي بوده است، حتي اگر اتفاقي بوده است، من جايي ايستاده بودم كه اين اتفاق به من رسيده و باعث شده كه آن را تجربه كنم!

محدوديت­‌ها و سختي‌ها، بازتاب فكر خودمان است؛

و اين فكر يعني باورها و عادات، ما را وادار به انجام كارهايي مي‌­كند كه به بن‌بست مي­‌خوريم و آن را به گردن خداوند، اين و آن مي‌اندازيم؛ تقصير پدرم است، تقصير مادرم است، تقصير كارفرماست، تقصير كارگر است و مثال‌هاي ديگر، هرچه مي­‌خواهيم بگوييم، ولي با اين فكر و باورها و اين عادت­‌هاما به اين­جا رسيده‌ايم.

اگر من چيزي فراتر از اين‌‌جايي كه هستم را مي­‌خواهم بايد روي خودم سرمايه­‌گذاري كنم و اين نكته پنهان و راز اساسي موفقيت است.

اين كه يك مسير چگونه طي مي­‌شود بستگي به اين دارد كه ما كي هستيم و چه باورهاي داريم!

بايد از خودمان شروع كنيم. روي خودتان بايد سرمايه‌گذاري كنيد! شماييد كه اين كار، اين شركت و اين زندگي را به‌ وجود آورده است.

هركسي كه موفق مي­‌شود عادت­‌ها يا باورهايي از خانواده و از محيط و آموزش داشته است كه او را موفق مي­‌كنند، يا توانسته است خودش را تغيير بدهد و بر ترس­‌ها، ترديدها، خشم‌ها، رنجش‌ها و تنبلي­‌ها و خوشي­‌هاي آني غلبه كند و آينده‌نگري داشته باشد.

از طريق آموزش‌هاي لايف‌كوچينگ شما متحول مي‌­شويد، شما به همه‌چيز مي‌­رسيد چون ما بهترين تكنيك هاي را در اختيارتان قرار مي دهيم و فرمول (راز پنهان موفقيت) را برايتان بازگو مي كنيم.

بهترين روانشناس  با ثبت نام و شركت در جلسات كوچينگ ديگر نيازي به خريد هيچ دوره آموزشي يا جلسات ديگري جهت تغيير باورها و سيدن به آرزوهايتان نخواهيد داشت.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ] [ ۱۰:۴۴:۲۷ ] [ مدير سايت ] [ نظرات (0) ]

« با يك ساعت مشاوره كسب و كار محمد جانبلاغي، دو سال كسب و كار شما جلو مي افتد »

جديدترين آموزش براي مديران، كارآفرينان، مديران سايت و فروشندگان در اين قسمت قرار دارند.

با گرفتن مشاوره تغيير بزرگي در كسب و كارتان ايجاد مي كنيد

مشاور تخصصي كسب و كار كارهاي ۵ سال را در يك سال انجام دهيد!

فرض كنيد مي‌توانستيم كارهاي پنج سال آينده را فقط در يك سال انجام دهيم. در اين‌صورت از زندگي خود بهره بسيار بيشتري مي‌برديم.

انجام كارهايي كه افراد معمولي در پنج سال انجام مي‌دهند در يك سال، دور از واقعيت نيست. فقط بايد با روش‌هاي افزايش عملكرد شخصي آشنا شويم و آن‌ها را هر روز به‌كار گيريم.

فرق جلسات مشاوره ما با بسياري از عزيزاني كه در زمينه كسب و كار مشاوره مي دهند اينست كه ما تنها به طرح مشكلات و ارائه راه‌حل‌هاي احتمالي بصورت تئوري نمي‌پردازيم، بلكه رهنمودهايي كابردي ارائه مي‌دهيم كه در هر كسب‌ و كاري قابل اجرا هستند و باعث افزايش فروش تان مي‌شوند.

ما در مورد راههايي صحبت خواهيم كرد كه اجراي آنها، كسب و كار شما را، بلافاصله متحول مي‌كند.

احتمالا تا به حال موفق به راه اندازي كسب‌ و كار شده‌ايد و اكنون صاحب كسب‌ و كاري هستيد، در اين صورت مجموعه با ارزشي در اختيارتان است كه با استفاده از آن، مي‌توانيد محصولات يا خدماتي را ارائه كرده و درآمد كسب كنيد. هدف اين جلسات بهبود بخشيدن به اين سيستم براي فروش بيشتر است.

شما با شركت در جلسات مشاوره كسب و كار ما روشها و ايجاد تغييرات در نحوه صحبت با مشتريان، برقراري تماس‌هاي تلفني، نوشتن نامه ها و مطالب تبليغاتي و استفاده از اينترنت ، باعث خواهيد شد تا مشتريان با رضايت كامل پولهايشان را به شما بدهند و محصولات و خدمات شما را خريداري كنند.

اين روشها آسانتر از آن چيزي هستند كه تصور مي كنيد و براي رسيدن به نتايج دلخواه، كافي است متعهد و پايبند به پياده سازي مطالب گفته شده باشيد. اگر آماده ايد مي توانيم اين سفر مهيج را آغاز كنيم.

مشاور تخصصي كسب و كار

مشاور تخصصي كسب و كار نحوه مشاوره كسب و كار چگونه است؟

مشاور تخصصي كسب و كار امكان برگزاري جلسات مشاوره كسب و كار به صورت حضوري و غيرحضوري (در محل كار شما يا موسسه محمد جانبلاغي) وجود دارد.

مشاور تخصصي كسب و كار نحوه تعيين وقت مشاوره حضوري

 مركز مشاوره ما در بوكان:

پشتيباني و سوالات متداوال سايت محمد جانبلاغي ساختمان اداري بهزيستي بوكان، كلينيك مددكاري پويا

 عزيزان خارج از كشور هم مي توانند از طريق شبكه هاي اجتماعي با ما به صورت حضوري و غيرحضوري مشاوره داشته باشند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ] [ ۱۰:۴۴:۰۳ ] [ مدير سايت ] [ نظرات (0) ]
آموزش تكنيك هاي فروش محمد جانبلاغي دقيقا چيست؟
 
«آموزش تكنيك هاي فروش » نام دوره‌اي آموزشي است كه از سال ۱۳۹۴ توسط محمد جانبلاغي برگزار مي‌شود.
 
در اين دوره به متخصصان، مدرسان، مديران و فروشنده ها آموزش داده مي‌شود چگونه محصولات شان را حرفه اي معرفي و ارائه كنند و با بازاريابي حرفه‌اي، در كار فروش محصولاتشان درآمدي عالي داشته باشند و همچنين هزاران مشتري راضي و خوشحال داشته باشند.
 
به كسب‌و‌كار خود جهشي بزرگ بدهيد و رشد واقعي خود را آغاز كنيد!
شما جزو فروشندگان معمولي نباشيد كه كار خدماتي ارائه مي‌دهند و هيچوقت درآمد پايدار ندارند. شما مي‌توانيد يك امپراطوري قوي براي كسب و كارتان راه‌اندازي كنيد و علاوه بر خدمت، درآمدي بسيار عالي و رويايي داشته باشيد.
 
در حوزه تخصص‌تان بهترين و معروفترين فروشنده شويد!
شما مي‌توانيد با يادگيري تكنيك هاي فروش تبديل به يك مديرفروش، مدرس و سخنران بسيار معروف و مطرح شويد. در اين صورت هواداران زيادي داريد و محصولات و خدمات شما طرفداران زيادي دارد.
 
بسيار مهم است كه خودمان را چطور معرفي مي‌كنيم. آيا مخاطب ما را به‌خاطر مي‌سپارد و كار ما را دقيقا درك مي‌كند. در اين دوره ياد مي گيريد چه چگونه كسب و كارتان را حرفه اي معرفي كنيد.
 
اگر فروشنده حرفه اي باشيد مي‌دانيد زندگي شما چگونه بايد باشد؟
هر روز از كارتان نهايت لذت را مي‌بريد چون براي خودتان كار مي‌كنيد و به راحتي ايده‌هاي خودتان را پياده مي‌كنيد.
 
نگران درآمد نيستيد چون درآمدي بسيار عالي داريد و اطرافيان به ارزش شما پي‌برده‌اند.
 
در ساعت‌هايي كه كار نمي‌كنيد و در مسافرت و تفريح هستيد باز هم درآمد داريد.
 
 
 
جهت اطلاعات بيشتر به سايت محمد جانبلاغي مراجعه كنيد

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ] [ ۱۰:۴۳:۳۵ ] [ مدير سايت ] [ نظرات (0) ]

 

 چگونه خيلي سريع پولدار شويم قانون مدارها يكي از قوانين طبيعي است كه بر كل كائنات از بزرگترين اجسام در كهكشان ها تا كوچكترين ذرات ، در اتم ها حاكم است. علت تفاوت فقط به مداري برمي گردد كه آنها در آن قرار دارند .

  قانون مدارها قانون مدارها يكي از قوانين طبيعي است كه بر كل كائنات از بزرگترين اجسام در كهكشان ها تا كوچكترين ذرات ، در اتم ها حاكم است. علت تفاوت فقط به مداري برمي گردد كه آنها در آن قرار دارند .

دليل فروش محصولات | فروش پايين

قانون جذب در قرآن قانون جذب در قرآن آيا در قرآن به قانون جذب اشاره شده است؟ ممكن است براي خيلي از افراد اين سوال پيش بيايد كه آيا در قرآن كريم كه كتاب كامل و جامعي است و در آن به همه مباحث پرداخته شده

 قانون جذب  قانون جذب در قرآن آيا در قرآن به قانون جذب اشاره شده است؟ ممكن است براي خيلي از افراد اين سوال پيش بيايد كه آيا در قرآن كريم كه كتاب كامل و جامعي است و در آن به همه مباحث پرداخته شده

اثبات قانون جذب در قرآن كريم قانون جذب در قرآن آيا در قرآن به قانون جذب اشاره شده است؟ ممكن است براي خيلي از افراد اين سوال پيش بيايد كه آيا در قرآن كريم كه كتاب كامل و جامعي است و در آن به همه مباحث پرداخته شده

 شما جذب مي‌كنيد  قانون جذب در قرآن آيا در قرآن به قانون جذب اشاره شده است؟ ممكن است براي خيلي از افراد اين سوال پيش بيايد كه آيا در قرآن كريم كه كتاب كامل و جامعي است و در آن به همه مباحث پرداخته شده

 قانون جذب در آيات قرآن قانون جذب در قرآن آيا در قرآن به قانون جذب اشاره شده است؟ ممكن است براي خيلي از افراد اين سوال پيش بيايد كه آيا در قرآن كريم كه كتاب كامل و جامعي است و در آن به همه مباحث پرداخته شده

 جايگاه خدا در قانون جذب قانون جذب در قرآن آيا در قرآن به قانون جذب اشاره شده است؟ ممكن است براي خيلي از افراد اين سوال پيش بيايد كه آيا در قرآن كريم كه كتاب كامل و جامعي است و در آن به همه مباحث پرداخته شده

 جايگاه قانون جذب در قرآن قانون جذب در قرآن آيا در قرآن به قانون جذب اشاره شده است؟ ممكن است براي خيلي از افراد اين سوال پيش بيايد كه آيا در قرآن كريم كه كتاب كامل و جامعي است و در آن به همه مباحث پرداخته شده

 نگاه ديني به قانون جذب  قانون جذب در قرآن آيا در قرآن به قانون جذب اشاره شده است؟ ممكن است براي خيلي از افراد اين سوال پيش بيايد كه آيا در قرآن كريم كه كتاب كامل و جامعي است و در آن به همه مباحث پرداخته شده

آشنايي با قانون فركانس قانون فركانس چيست؟ امروز شما را به يكي از قوانين بسيار بسيار مهم و حساس اين عالم آشنا مي كنم. شايد شما در صورت ظاهر و به صورت فيزيكي، فكر كنيد كه ما در يك دنيا فقط زندگي مي كنيم. منظورم از اون دنيا، همين دنياييست كه شما به چشم فيزيكي مي بينيد.

| قانون ارتعاش  قانون فركانس چيست؟ امروز شما را به يكي از قوانين بسيار بسيار مهم و حساس اين عالم آشنا مي كنم. شايد شما در صورت ظاهر و به صورت فيزيكي، فكر كنيد كه ما در يك دنيا فقط زندگي مي كنيم. منظورم از اون دنيا، همين دنياييست كه شما به چشم فيزيكي مي بينيد.

 راز قانون فركانس قانون فركانس چيست؟ امروز شما را به يكي از قوانين بسيار بسيار مهم و حساس اين عالم آشنا مي كنم. شايد شما در صورت ظاهر و به صورت فيزيكي، فكر كنيد كه ما در يك دنيا فقط زندگي مي كنيم. منظورم از اون دنيا، همين دنياييست كه شما به چشم فيزيكي مي بينيد.

 قانون فركانس و ارتعاش چيست؟ قانون فركانس چيست؟ امروز شما را به يكي از قوانين بسيار بسيار مهم و حساس اين عالم آشنا مي كنم. شايد شما در صورت ظاهر و به صورت فيزيكي، فكر كنيد كه ما در يك دنيا فقط زندگي مي كنيم. منظورم از اون دنيا، همين دنياييست كه شما به چشم فيزيكي مي بينيد.

 فركانس هاي جذب ثروت  قانون فركانس چيست؟ امروز شما را به يكي از قوانين بسيار بسيار مهم و حساس اين عالم آشنا مي كنم. شايد شما در صورت ظاهر و به صورت فيزيكي، فكر كنيد كه ما در يك دنيا فقط زندگي مي كنيم. منظورم از اون دنيا، همين دنياييست كه شما به چشم فيزيكي مي بينيد.

 فركانس هاي جذب  قانون فركانس چيست؟ امروز شما را به يكي از قوانين بسيار بسيار مهم و حساس اين عالم آشنا مي كنم. شايد شما در صورت ظاهر و به صورت فيزيكي، فكر كنيد كه ما در يك دنيا فقط زندگي مي كنيم. منظورم از اون دنيا، همين دنياييست كه شما به چشم فيزيكي مي بينيد.

تغيير باورها باورها به آن دسته افكاري گفته مي‌شود كه سازنده سرنوشت و زندگي ما هستند. رفتار و زندگي ما بر اساس عادت‌ها و باور هاي ما ساخته مي‌شوند.

 باور باورها به آن دسته افكاري گفته مي‌شود كه سازنده سرنوشت و زندگي ما هستند. رفتار و زندگي ما بر اساس عادت‌ها و باور هاي ما ساخته مي‌شوند.

 باورها باورها به آن دسته افكاري گفته مي‌شود كه سازنده سرنوشت و زندگي ما هستند. رفتار و زندگي ما بر اساس عادت‌ها و باور هاي ما ساخته مي‌شوند.

 تمرين براي تغيير باور باورها به آن دسته افكاري گفته مي‌شود كه سازنده سرنوشت و زندگي ما هستند. رفتار و زندگي ما بر اساس عادت‌ها و باور هاي ما ساخته مي‌شوند.

 تكنيك تغيير باورها باورها به آن دسته افكاري گفته مي‌شود كه سازنده سرنوشت و زندگي ما هستند. رفتار و زندگي ما بر اساس عادت‌ها و باور هاي ما ساخته مي‌شوند.

 راه هاي تغيير باور چيست؟ باورها به آن دسته افكاري گفته مي‌شود كه سازنده سرنوشت و زندگي ما هستند. رفتار و زندگي ما بر اساس عادت‌ها و باور هاي ما ساخته مي‌شوند.

 تغيير سريع باورها باورها به آن دسته افكاري گفته مي‌شود كه سازنده سرنوشت و زندگي ما هستند. رفتار و زندگي ما بر اساس عادت‌ها و باور هاي ما ساخته مي‌شوند.

 تغيير باور سريع چگونه ممكن است؟ باورها به آن دسته افكاري گفته مي‌شود كه سازنده سرنوشت و زندگي ما هستند. رفتار و زندگي ما بر اساس عادت‌ها و باور هاي ما ساخته مي‌شوند.

 تمرين براي تغيير باورها باورها به آن دسته افكاري گفته مي‌شود كه سازنده سرنوشت و زندگي ما هستند. رفتار و زندگي ما بر اساس عادت‌ها و باور هاي ما ساخته مي‌شوند.

 تكنيك هاي تغيير باور ذهني باورها به آن دسته افكاري گفته مي‌شود كه سازنده سرنوشت و زندگي ما هستند. رفتار و زندگي ما بر اساس عادت‌ها و باور هاي ما ساخته مي‌شوند.

Business Consultants | Selling Consulting | Business Coache

بلوغ عاطفي

-----------------

آموزش ديجيتال ماركتينگ آموزش ساخت كسب و كار آنلاين ( ديجيتال ماركتينگ ).اين آموزش براي كساني است كه تصميم گرفته‌اند وارد دنياي درآمدهاي اينترنتي شوند ولي اطلاعات كافي فني و بازاريابي در اين زمينه ندارند!

 | ساخت كسب و كار آنلاين آموزش ساخت كسب و كار آنلاين ( ديجيتال ماركتينگ ).اين آموزش براي كساني است كه تصميم گرفته‌اند وارد دنياي درآمدهاي اينترنتي شوند ولي اطلاعات كافي فني و بازاريابي در اين زمينه ندارند!

 | ديجيتال ماركتينگ آموزش ساخت كسب و كار آنلاين ( ديجيتال ماركتينگ ).اين آموزش براي كساني است كه تصميم گرفته‌اند وارد دنياي درآمدهاي اينترنتي شوند ولي اطلاعات كافي فني و بازاريابي در اين زمينه ندارند!

 | كسب درآمد اينترنتي آموزش ساخت كسب و كار آنلاين ( ديجيتال ماركتينگ ).اين آموزش براي كساني است كه تصميم گرفته‌اند وارد دنياي درآمدهاي اينترنتي شوند ولي اطلاعات كافي فني و بازاريابي در اين زمينه ندارند!

 | سرفصل‌هاي ديجيتال ماركتينگ  آموزش ساخت كسب و كار آنلاين ( ديجيتال ماركتينگ ).اين آموزش براي كساني است كه تصميم گرفته‌اند وارد دنياي درآمدهاي اينترنتي شوند ولي اطلاعات كافي فني و بازاريابي در اين زمينه ندارند!

| بازاريابي محتوا آموزش ساخت كسب و كار آنلاين ( ديجيتال ماركتينگ ).اين آموزش براي كساني است كه تصميم گرفته‌اند وارد دنياي درآمدهاي اينترنتي شوند ولي اطلاعات كافي فني و بازاريابي در اين زمينه ندارند!

 | سئو آموزش ساخت كسب و كار آنلاين ( ديجيتال ماركتينگ ).اين آموزش براي كساني است كه تصميم گرفته‌اند وارد دنياي درآمدهاي اينترنتي شوند ولي اطلاعات كافي فني و بازاريابي در اين زمينه ندارند!

 |  افزايش ترافيك سايت آموزش ساخت كسب و كار آنلاين ( ديجيتال ماركتينگ ).اين آموزش براي كساني است كه تصميم گرفته‌اند وارد دنياي درآمدهاي اينترنتي شوند ولي اطلاعات كافي فني و بازاريابي در اين زمينه ندارند!

 | افزايش نرخ تبديل سايت آموزش ساخت كسب و كار آنلاين ( ديجيتال ماركتينگ ).اين آموزش براي كساني است كه تصميم گرفته‌اند وارد دنياي درآمدهاي اينترنتي شوند ولي اطلاعات كافي فني و بازاريابي در اين زمينه ندارند!

 | بهينه‌سازي نرخ تبديل سايت آموزش ساخت كسب و كار آنلاين ( ديجيتال ماركتينگ ).اين آموزش براي كساني است كه تصميم گرفته‌اند وارد دنياي درآمدهاي اينترنتي شوند ولي اطلاعات كافي فني و بازاريابي در اين زمينه ندارند!

ثبت نام در كوچينگ لايف كوچينگ در حقيقت الفباي انسان موفق شدن است. مهم نيست شما كجا هستيد و چه امكانات و چه محدوديت­‌هايي داريد، اين‌­ها اصلاً در مقابل آن چيزي كه شما مي­‌توانيد انجام دهيد، هيچ است!

 لايف كوچينگ لايف كوچينگ در حقيقت الفباي انسان موفق شدن است. مهم نيست شما كجا هستيد و چه امكانات و چه محدوديت­‌هايي داريد، اين‌­ها اصلاً در مقابل آن چيزي كه شما مي­‌توانيد انجام دهيد، هيچ است!

مشاور تخصصي كسب و كار « با يك ساعت مشاوره تخصصي كسب و كار محمد جانبلاغي، دو سال كسب و كار شما جلو مي افتد »
 مشاوره تخصصي كسب و كار « با يك ساعت مشاوره تخصصي كسب و كار محمد جانبلاغي، دو سال كسب و كار شما جلو مي افتد »
 مشاوره كسب و كار « با يك ساعت مشاوره تخصصي كسب و كار محمد جانبلاغي، دو سال كسب و كار شما جلو مي افتد »
 نحوه مشاوره كسب و كار « با يك ساعت مشاوره تخصصي كسب و كار محمد جانبلاغي، دو سال كسب و كار شما جلو مي افتد »
 

كتاب روانشناسي كودك اثري است بياد ماندني و ارزشمند با زباني ساده و آسان براي تربيت فرزنداني موفق و خوشبخت.

كتاب روانشناسي تربيت كودك اثري است بياد ماندني و ارزشمند با زباني ساده و آسان براي تربيت فرزنداني موفق و خوشبخت.

--------------------------

باورهاي محدود كننده چيست؟ باورهاي محدود كننده مجموعه اي باورهايي هستند كه از طريق افكار غالب تكرارشده و به باوري تبديل شده درنهايت به ناكامي مبدل مي شود.

باورهاي محدود كننده  باورهاي محدود كننده مجموعه اي باورهايي هستند كه از طريق افكار غالب تكرارشده و به باوري تبديل شده درنهايت به ناكامي مبدل مي شود.

نمونه باورهاي محدود كننده  باورهاي محدود كننده مجموعه اي باورهايي هستند كه از طريق افكار غالب تكرارشده و به باوري تبديل شده درنهايت به ناكامي مبدل مي شود.

باورهاي محدود كننده ثروت  باورهاي محدود كننده مجموعه اي باورهايي هستند كه از طريق افكار غالب تكرارشده و به باوري تبديل شده درنهايت به ناكامي مبدل مي شود.

رايج‌ترين باورهاي محدودكننده  باورهاي محدود كننده مجموعه اي باورهايي هستند كه از طريق افكار غالب تكرارشده و به باوري تبديل شده درنهايت به ناكامي مبدل مي شود.

شناسايي باورهاي محدود كننده  باورهاي محدود كننده مجموعه اي باورهايي هستند كه از طريق افكار غالب تكرارشده و به باوري تبديل شده درنهايت به ناكامي مبدل مي شود.

باورهاي محدود كننده ازدواج  باورهاي محدود كننده مجموعه اي باورهايي هستند كه از طريق افكار غالب تكرارشده و به باوري تبديل شده درنهايت به ناكامي مبدل مي شود.

باورهاي محدود كننده براي انتخاب همسر  باورهاي محدود كننده مجموعه اي باورهايي هستند كه از طريق افكار غالب تكرارشده و به باوري تبديل شده درنهايت به ناكامي مبدل مي شود.

ليست باورهاي محدود كننده  باورهاي محدود كننده مجموعه اي باورهايي هستند كه از طريق افكار غالب تكرارشده و به باوري تبديل شده درنهايت به ناكامي مبدل مي شود.

باورهاي محدود كننده پول  باورهاي محدود كننده مجموعه اي باورهايي هستند كه از طريق افكار غالب تكرارشده و به باوري تبديل شده درنهايت به ناكامي مبدل مي شود.

-----------


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۰۵:۰۹ ] [ مدير سايت ] [ نظرات (0) ]


-----------

مرحله طلايي فروش | مرحله فروش | فروش طلايي | فوق ستاره فروش | موفقيت در فروش

چگونه تدريس كنيم؟ | بهترين روش تدريس | مهارت‌هاي تدريس | آموزگار خوبي بودن

كودك‌تان بيش فعال است يا بازيگوش؟ | كودك‌تان بيش فعال است؟ | اختلال بيش‌ فعالي | كودك‌تان بازيگوش است؟ | بيش فعال يا بازيگوش | كودك‌تان بيش فعال است؟ | كودك‌ بيش فعال | بيش فعال | تفاوت بيش فعالي و بازيگوشي

اشتباهات والدين در تربيت فرزندان خود اشتباهات والدين | اشتباه رايج والدين در تربيت فرزندان

نشانه هاي اوتيسم در كودكان | بيماري اوتيسم چيست؟ علائم بيماري اوتيسم چيست؟ بيماري اوتيسم

چرا كودكان لجبازي مي كنند؟دليل لجبازي كودكان چيست؟ | اشتباهات رايج تربيت كودكان | لجبازي كودكان

 مشكل رفتاري | اختلالات رفتاري | مشكلات رفتاري | درمان مشكلات رفتاري | مشكلات رفتاري كودك

 كودكان داغدار | رفتار با كودكان داغدار | روان شناسي سوگواري | روانشناسي داغدار

مقابله با لجبازي كودك و نوجوان | لجبازي در دوران نوجواني | چگونگي رفتار با نوجوان لجباز نوجوان لجباز | لجبازي در كودكان | علت لجباز شدن بچه ها | علت لجباز شدن كودكان

روش هايي براي افزايش توجه افزايش تمركز در كودكان |   افزايش توجه افزايش توجه و تمركز در كودكان | افزايش توجه و تمركز

نحوه پاسخگويي به سوالات جنسي كودكان |   سوالات جنسي كودكان |  آموزش جنسي به كودكان | تربيت جنسي كودك و نوجوان | تربيت جنسي |  پرسش هاي جنسي كودكان

اختلال نافرماني مقابله جويانه | علايم اختلال بي اعتناييشيوع اختلال بي اعتنايي

دروغگويي كودكانچرا كودكان دروغ مي گويند؟ |  دروغ چيست؟ | علل دروغگويي در كودكان  | درمان دروغگويي | با دروغگويي فرزندم چگونه برخورد كنيم؟

آموزش تربيت جنسي كودكان | تربيت جنسي كودكآموزش مسائل جنسي به كودكان و نوجوانان |  آموزش مسائل جنسي به كودكان | تربيت جنسي كودك و نوجوان | پاسخ به سؤالات جنسي كودكان

ساخت عناوين تبليغاتي | ساخت عناوين پرفروش | ساخت تبليغات پرفروش | تبليغات پرفروش | تكنيك هاي ساخت عنوان هاي پرفروش براي تبليغات | ساخت انواع تبليغات پرفروش

دليل ميليونر شدن | چطور ميليونر شويم؟ | تكنيك ميليونر شدن | راه هاي سريع ميليونر شدن | ميليونر شويم | راه ميليونر شدن | ميليونر شدن در كمتر از يك سال

ميلياردرها چگونه فكر مي كنند؟ | ثروتمندان چگونه فكر مي كنند؟ | طرز فكر ثروتمندان | طرز فكر ميلياردرها | طرز فكر پولدارها

مهم ترين سرمايه گذاري زندگي | تقويت باورهاي قدرتمند كنندهباورها و فركانس ها | سرمايه گذاري روي كنترل ذهن | نتيجه باورهاي من | آموزش هاي دوره قـــدرت ذهن باورهاي قدرتمند كننده | سرمايه گذاري روي باورها

 فروشنده حرفه‌اي  | تفاوت‌ بين ثروتمندان و فقرا

ذهن ثروتمند داشته باشيم | ذهن ثروتمند  | چگونه ذهن ثروتمندي داشته باشيم؟ | چگونه ثروتمندي باشيم؟ | ثروتمند

چگونه يك ميليونر شويم؟ | چگونه ميليونر شويم؟ | چگونه پول بيشتري جذب كنيم؟ | چگونه مي توان پول بيشتري جذب كرد؟

اعتراضات مشتري هنگام خريد | تكنيك برخورد با اعتراضات مشتري | اعتراضات مشتري | نحوه برخورد با اعتراضات مشتري

ويژگي هاي افراد موفق | ويژگي افراد موفق | افراد موفق | افراد موفق چه ويژگي هايي دارند؟ | روانشناسي افراد موفق

راهكارهاي ثروتمند شدن | چگونه ثروتمند شويم؟ | ثروتمند شويم

فروشنده حرفه اي باشيد | تكنيك هاي كلامي براي فروش  | عادت يك فروشنده موفق | چگونه يك فروشنده حرفه اي شويم | ويژگي كليدي يك فروشنده  | فروشنده حرفه اي كيست؟ | روش هاي نوين فروش | تكنيك هاي فروش | انواع روش هاي فروش | موثرترين تكنيك‌ هاي فروش

تكنيك نهايي كردن فروش | اهميت نهايي كردن فروشافزايش قدرت فروش | ۷ گام افزايش قدرت فردي‌

ترفندهاي بازاريابي عصبي در قيمت‌گذاري | ترفندهاي بازاريابي عصبي | بازاريابي عصبي | بازاريابي عصبي قيمت‌گذاري | آموزش بازاريابي عصبي در قيمت‌گذاري | تكنيك هاي بازاريابي عصبي

علم ثروتمندي | قوانين ثروتمندي | راز ثروت | علم ثروتمند شدن | قوانين ثروتمند شدن

افزايش مشتري | روش افزايش مشتري | تكنيك افزايش مشتري | بهترين روش افزايش مشتري | جديدترين روش هاي افزايش مشتري

تكنيك افزايش فروش | راهكار براي افزايش فروش | راههاي جذب مشتري

نكات كاربردي در فروش | نكات كليدي در فروش موفق | نكات كليدي در فروش  | نكات كليدي در روانشناسي فروش | نكات مهم در فروش

دليل از دست دادن مشتري از دست دادن مشتري | علت از دست دادن مشتري | چرا مشتري را از دست مي‌دهيم؟

تكنيك هاي قطعي فروش موفق | تكنيك هاي فروش موفق | روانشناسي قطعي كردن فروش | روانشناسي فروش | قطعي كردن فروش | تكنيك هاي قطعي سازي فروش | موفقيت در فروش | فروش موفق | روش هاي خاتمه فروش | روش هاي فروش

راز رخ دادن معجزه در زندگي اتان | قانون جذب كائنات  | قانون جاذبه  | قدرتمندترين قانون كائنات

چگونه انسان ها را جذب كنيم | چگونه جذب كنيم | چگونه فرصت هاي عالي را جذب كنيم | چگونه ايده ها را جذب كنيم | چگونه انسان هاي عالي را جذب كنيم

قواعد مهم در فروش | قواعد در فروش | قواعد و اصول فروش  | تكنيك هاي فروشندگي | اصول فروش | آموزش سرپرست فروش | ويژگي هاي سرپرست فروشسرپرست فروش

نقش ظاهر در فروش | آيا ظاهر در فروش نقش دارد؟ | فروشندگان موفق | فروشندگان سطح بالا |  چگونگي فروش | فروشنده عالي

عبارات تبليغاتي | بهترين تبليغاتساخت عبارات براي تبليغاتي | عبارت‌هاي استفاده شده براي فروش  | برترين جملات تبليغاتي | جملات تبليغاتي | جذب مشتري

فرمول هاي اصلي موفقيترسيدن به موفقيت | فرمول جادويي موفقيت |  ترس از شكست  | فرمول موفقيت

روش هاي ترغيب مشتري به خريد | جديدترين روش ترغيب مشتري | ترغيب مشتري به خريد | بهترين روش هاي ترغيب مشتري به خريد | روش ترغيب مشتري

تكنيك معجزه آساي فروش | تكنيك معجزه فروش | تكنيك فروش | تكنيك هاي فروش موفق

 راه رسيدن به موفقيتراه رسيدن به ثروت

تكنيك هاي قانون جذب | تكنيك مهم قانون جذب | تمرين قانون جذب | تكنيك قانون جذب در قرآن | قانون جذب در قرآن | تمرين براي قانون جذب | تمرين هاي عملي براي قانون جذب

چگونه باورهاي خود را تغيير دهيم؟ | چطور سريع باورها را تغيير دهيم ؟ | تغيير سريع باورها | چرا باورها را تغيير دهيم؟ | آيا باورها قابل تغيير هستند؟

قدرت باورها | قانون جذب | قدرت باورها در قانون جذب  | نقش باورها در قانون جذب  | تغيير باورها در قانون جذب  | تغيير باورها  | روانشناسي تغيير باورها | باورهاي محدودكننده | قدرت تجسم

روانشناسي ثروت و فراواني | راز بزرگ ثروت | راز ثروت و فراواني | راز بزرگ فراواني | راز ثروت  | راز ثروتمندان | راز شكرگزاري | روانشناسي سپاس‌گزاري | روانشناسي فراواني

قدرت كلمات | آيا كلمات قدرت دارند؟ | از قدرت كلام تان آگاه هستيد؟ | قدرت نامحدود كلمات | آشنايي با قدرت كلمات | استفاده از قدرت كلمات | تكنيك استفاده از قدرت كلام | قدرت كلام

قدرت ذهن ناخودآگاه را كنترل كنيم | قدرت ذهن ناخودآگاه | كنترل ناخودآگاه  | كنترل ذهن ناخودآگاه | كنترل ناخودآگاه  | قدرت ناخودآگاه | تكنيك هاي استفاده از قدرت ناخودآگاه | مهار كردن قدرت ذهن ناخودآگاه | راز قدرت ذهن ناخودآگاهاستفاده از قدرت ناخودآگاه

 اصلا تلقين چي هست؟  | تمرين تلقين به خود | روش هاي استفاده از قدرت باورنكردني تلقين | چگونه از تلقين استفاده كنيم؟ | تكنيك هاي استفاده از تلقين به خود | استفاده از قدرت تلقين | قدرت تلقين

تكنيك براي ثروتمند شدن |  ثروتمند شدن | راه هاي تكنيكي براي ثروتمند شدن | تمرين براي ثروتمند شدن

قانون خدا براي ثروت | چرا بايد سپاسگزار باشيم؟از كدام قوانين خداوند استفاده كنيم تا ثروتمند شويم؟

آيا شما با جذب پول مشكل داريد ؟جذب پول | باورهاي محدود كننده خود درباره ثروت را تغيير دهيدجذب فوري پول در زندگي | باورهاي محدودكننده را تغيير دهيدجذب سريع و آسان پول در زندگي

تكنيك خلق روياها | بهترين تمرين براي رسدن به روياها | تمرين براي خلق آرزوها | جديد ترين تمرين براي رسيدن به آرزوها | تمرين براي رسيدن به آرزوها

به هرچي فكر كني همان ميشود | نحوه استفاده از آن قانون جذب در قرآن | آموزش قانون جذب | قانون جذب

دريافت از كائنات | قانون جذب كائنات | راز و رمز كائنات | قانون جذب | كائنات چيست | قوانين مهم كائنات | قانون كائنات | تابلو كائنات چيست ؟ | دريافت از كائنات

تاثير كلمات بر كائنات | قدرت باور نكردني كلمات | استفاده از نفوذ كلام | قدرت كلام و كلمات | نيروي كلمات در زندگي | قدرت كلام | نيروي كلمات | تاثير كلمات

چگونه در مدار ثروت قرار بگيريم؟ | مدار ثروت | باورهاي ثروت ساز | تكنيك هاي تغيير باور | تغيير باورها | فرق ميان باورها | سيستم باورها | باور چيست؟

قوانين ثروت | قانون جذب ثروت | ثروت آفرينتكنيك استفاده از قانون جذب | قانون ثروتمندي تكنيك استفاده از قانون جذب براي ثروت استفاده از قانون جذب ثروت

تغيير باورها سيستم ذهن | كوچينگ

اختلالات يادگيري |

-----------


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۰۴:۲۰ ] [ مدير سايت ] [ نظرات (0) ]

 

كسب و كار

بهترين مشاور كسب و كار | مشاور كسب و كار | مشاوره فروش | مشاوره تبليغاتي | كسب و كار | مشاوره تلفني كسب و كار | مشاور كسب و كار اينترنتي | مشاور تخصصي كسب و كار | مشاوره كسب و كار | مشاور تخصصي كسب و كار

بهترين مشاور كسب و كار | مشاور كسب و كار | مشاوره فروش | مشاوره تبليغاتي | كسب و كار | مشاوره تلفني كسب و كار | مشاور كسب و كار اينترنتي | مشاور تخصصي كسب و كار | مشاوره كسب و كار | مشاور تخصصي كسب و كار

بهترين مشاور كسب و كار اروميه | مشاور كسب و كار اروميه | مشاوره فروش اروميه | مشاوره تبليغاتي اروميه | كسب و كار اروميه | مشاوره تلفني كسب و كار اروميه | مشاور كسب و كار اينترنتي اروميه  | مشاور تخصصي كسب و كار اروميه | مشاوره كسب و كار اروميه

بهترين مشاور كسب و كار خوي | مشاور كسب و كار خوي | مشاوره فروش خوي | مشاوره تبليغاتي خوي | كسب و كارخوي | مشاوره تلفني كسب و كار خوي | مشاور كسب و كار اينترنتي خوي  | مشاور تخصصي كسب و كار خوي | مشاوره كسب و كار خوي

بهترين مشاور كسب و كار بوكان | مشاور كسب و كار بوكان | مشاوره فروش بوكان | مشاوره تبليغاتي بوكان | كسب و كار بوكان | مشاوره تلفني كسب و كار بوكان | مشاور كسب و كار اينترنتي بوكان  | مشاور تخصصي كسب و كار بوكان | مشاوره كسب و كار بوكان

بهترين مشاور كسب و كار مهاباد | مشاور كسب و كار مهاباد | مشاوره فروش مهاباد | مشاوره تبليغاتي مهاباد | كسب و كار مهاباد | مشاوره تلفني كسب و كار مهاباد | مشاور كسب و كار اينترنتي مهاباد  | مشاور تخصصي كسب و كار مهاباد | مشاوره كسب و كار مهاباد

بهترين مشاور كسب و كار مياندوآب | مشاور كسب و كار مياندوآب | مشاوره فروش مياندوآب | مشاوره تبليغاتي مياندوآب | كسب و كار مياندوآب | مشاوره تلفني كسب و كار مياندوآب | مشاور كسب و كار اينترنتي مياندوآب  | مشاور تخصصي كسب و كار مياندوآب | مشاوره كسب و كار مياندوآب

بهترين مشاور كسب و كار سلماس | مشاور كسب و كار سلماس | مشاوره فروش سلماس | مشاوره تبليغاتي سلماس | كسب و كار سلماس | مشاوره تلفني كسب و كار سلماس | مشاور كسب و كار اينترنتي سلماس  | مشاور تخصصي كسب و كار سلماس | مشاوره كسب و كار سلماس

--------------

بهترين مشاور كسب و كار سنندج | مشاور كسب و كار سنندج | مشاوره فروش سنندج | مشاوره تبليغاتي سنندج | كسب و كار سنندج | مشاوره تلفني كسب و كار سنندج | مشاور كسب و كار اينترنتي سنندج  | مشاور تخصصي كسب و كار سنندج | مشاوره كسب و كار سنندج

بهترين مشاور كسب و كار كرمانشاه | مشاور كسب و كار كرمانشاه | مشاوره فروش كرمانشاه | مشاوره تبليغاتي كرمانشاه | كسب و كار كرمانشاه | مشاوره تلفني كسب و كار كرمانشاه | مشاور كسب و كار اينترنتي كرمانشاه  | مشاور تخصصي كسب و كار كرمانشاه | مشاوره كسب و كار كرمانشاه

بهترين مشاور كسب و كار ايلام | مشاور كسب و كار ايلام | مشاوره فروش ايلام | مشاوره تبليغاتي ايلام | كسب و كار ايلام | مشاوره تلفني كسب و كار ايلام | مشاور كسب و كار اينترنتي ايلام  | مشاور تخصصي كسب و كار ايلام | مشاوره كسب و كار ايلام

بهترين مشاور كسب و كار اهواز| مشاور كسب و كار اهواز | مشاوره فروش اهواز | مشاوره تبليغاتي اهواز | كسب و كار اهواز | مشاوره تلفني كسب و كار اهواز | مشاور كسب و كار اينترنتي اهواز  | مشاور تخصصي كسب و كار اهواز | مشاوره كسب و كار اهواز

بهترين مشاور كسب و كار دزفول | مشاور كسب و كار دزفول | مشاوره فروش دزفول | مشاوره تبليغاتي دزفول | كسب و كار دزفول | مشاوره تلفني كسب و كار دزفول | مشاور كسب و كار اينترنتي دزفول  | مشاور تخصصي كسب و كار دزفول | مشاوره كسب و كار دزفول

بهترين مشاور كسب و كار آبادان | مشاور كسب و كار آبادان  | مشاوره فروش آبادان  | مشاوره تبليغاتي آبادان | كسب و كار آبادان | مشاوره تلفني كسب و كار آبادان | مشاور كسب و كار اينترنتي آبادان  | مشاور تخصصي كسب و كار آبادان | مشاوره كسب و كار آبادان

بهترين مشاور كسب و كار تبريز | مشاور كسب و كار تبريز  | مشاوره فروش تبريز  | مشاوره تبليغاتي تبريز | كسب و كار تبريز | مشاوره تلفني كسب و كار تبريز | مشاور كسب و كار اينترنتي تبريز  | مشاور تخصصي كسب و كار تبريز | مشاوره كسب و كار تبريز

بهترين مشاور كسب و كار زنجان | مشاور كسب و كار زنجان  | مشاوره فروش زنجان  | مشاوره تبليغاتي زنجان | كسب و كار زنجان | مشاوره تلفني كسب و كار زنجان | مشاور كسب و كار اينترنتي زنجان  | مشاور تخصصي كسب و كار زنجان | مشاوره كسب و كار زنجان

--------------------------

بهترين مشاور كسب و كار اصفهان | مشاور كسب و كار اصفهان  | مشاوره فروش اصفهان  | مشاوره تبليغاتي اصفهان | كسب و كار اصفهان | مشاوره تلفني كسب و كار اصفهان | مشاور كسب و كار اينترنتي اصفهان  | مشاور تخصصي كسب و كار اصفهان | مشاوره كسب و كار اصفهان

بهترين مشاور كسب و كار كاشان | مشاور كسب و كار كاشان  | مشاوره فروش كاشان  | مشاوره تبليغاتي كاشان | كسب و كار كاشان | مشاوره تلفني كسب و كار كاشان | مشاور كسب و كار اينترنتي كاشان  | مشاور تخصصي كسب و كار كاشان | مشاوره كسب و كار كاشان

بهترين مشاور كسب و كار همدان | مشاور كسب و كار همدان

بهترين مشاور كسب و كار اراك | مشاور كسب و كار اراك | مشاوره فروش اراك | كسب و كار اراك | مشاوره تلفني كسب و كار اراك | مشاور كسب و كار اينترنتي اراك

بهترين مشاور كسب و كار كرج | مشاور كسب و كار كرجمشاوره تلفني كسب و كار كرج | مشاور كسب و كار اينترنتي كرج

بهترين مشاور كسب و كار تهران | مشاور كسب و كار تهران | مشاوره تلفني كسب و كار تهران | مشاور كسب و كار اينترنتي تهران

بهترين مشاور كسب و كار اسلامشهر | مشاور كسب و كار اسلامشهر | مشاوره تلفني كسب و كار اسلامشهر | مشاور كسب و كار اينترنتي اسلامشهر

بهترين مشاور كسب و كار سمنان | مشاور كسب و كار سمنان | مشاوره تلفني كسب و كار سمنان | مشاور كسب و كار اينترنتي سمنان

بهترين مشاور كسب و كار يزد | مشاور كسب و كار يزد | مشاوره تلفني كسب و كار يزد | مشاور كسب و كار اينترنتي يزد

بهترين مشاور كسب و كار شيراز | مشاور كسب و كار شيراز | مشاوره تلفني كسب و كار شيراز | مشاور كسب و كار اينترنتي شيراز

بهترين مشاور كسب و كار مشهد | مشاور كسب و كار مشهد | مشاوره تلفني كسب و كار مشهد | مشاور كسب و كار اينترنتي مشهد

----------------------

بهترين روانشناس كودك اروميه | بهترين روانشناس كودك سنندج | بهترين روانشناس كودك كرمانشاه | بهترين روانشناس كودك ايلام | بهترين روانشناس كودك اهواز | بهترين روانشناس كودك خرم آباد

بهترين روانشناس كودك اصفهان | بهترين روانشناس كودك يزد | بهترين روانشناس كودك سمنان | بهترين روانشناس كودك اراك | بهترين روانشناس كودك همدان | بهترين روانشناس كودك زنجان

 بهترين روانشناس كودك تبريز | بهترين روانشناس كودك تهران | بهترين روانشناس كودك شيراز | بهترين روانشناس كودك مشهد | بهترين روانشناس كودك ساري  | بهترين روانشناس كودك قم

--------

بهترين روانشناس اسلامشهر | بهترين روانشناس سمنان | بهترين روانشناس ورامين | بهترين روانشناس رشت | بهترين روانشناس سنندج | بهترين روانشناس اروميه

---------------------------

قانون ارتعاش چيست؟ | ارتعاش در قانون جذب | قانون ارتعاش | ارتعاش  | بالا بردن ارتعاش | ارتعاش فكري چيست؟

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۰۳:۲۷ ] [ مدير سايت ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی در مشهد / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر  / فروش پیج آماده آریا گستر